Vianova

Vianova - Een nieuwe weg

Basisschool Het Vianova staat aan de vooravond van een aantal veranderingen. Wij hebben u als ouders/verzorgers het afgelopen jaar gevraagd mee te denken over het toekomstbestendig vormgeven van ons onderwijs. Ook de medezeggenschapsraad (MR) is bij het proces betrokken geweest. Nu komt het allemaal bij elkaar: een nieuw schoolplan, aanpassingen in ons onderwijs en veranderingen in de huisvesting. We nemen u graag mee in onze plannen voor een toekomstgericht Vianova.

Op dit moment zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor het komend schooljaar (2024-2025). Nog niet alles is honderd procent uitgewerkt, maar het merendeel zal in de komende weken duidelijk worden. Deze site zal steeds verder aangevuld worden, zodat u op te hoogte blijft van alle ontwikkelingen. 

Twee weken geleden hebben wij de leerlingen en u geïnformeerd over de veranderingen in het onderwijs en de huisvesting met ingang van het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat veel ouders hier positief op gereageerd hebben. Enkele ouders hebben ons benaderd met vragen of zorgen over de veranderingen. Een aantal hiervan bespreken we graag in dit bericht omdat de uitleg hierover ook voor andere ouders relevant is.
Vianova een nieuwe weg - vragen en antwoorden

        

Informatieavond onderwijsinhoud schooljaar 2024-2025
11 juni 2024 houden wij een informatieavond waarbij u informatie krijgt over het lesstofaanbod van het komende schooljaar. Daarnaast kunt u de leerkracht en de ouders van de leerlingen die bij uw kind in de klas komen ontmoeten. Ook kunt u het schoolgebouw bekijken. In de zomervakantie neemt onze aannemer de gebouwen flink onder handen, zodat we in het nieuwe schooljaar in een mooi fris gebouw kunnen starten. 

De informatieavond vindt plaats in het gebouw waar uw kind komt volgend schooljaar.
Voor de Nova's is dit De Oude Wereld 59. Voor de Via's is dit de Vroonhoevelaan 8. 
Een officiële uitnodiging is inmiddels verstuurd.


Nova's - (De Oude Wereld 59) In de huidige lokalen van het Vianova. Er is ruimte om de nieuwe lokalen te bekijken.
18.45 - 19.15 Presentatie in de groep Nova 3
Presentatie in de groep Nova 4
Presentatie in de groep Nova 5
19.15 - 19.30 Presentatie Centraal Nova Ilse, Henk en Mariëlle
19.30 - 20.00 Presentatie in de groep Nova 6
Presentatie in de groep Nova 7
Presentatie in de groep Nova 8

Via's - (Vroonhoevelaan 8) In het nieuwe lokaal waar uw kind volgend jaar komt te zitten.
19.45 - 20.15 Presentatie in de groep Via 1/2
Presentatie in de groep Via 5/6
20.15 - 20.30 Inloop, ouders kunnen een rondje in de school lopen.
Henk en Mariëlle lopen rond
20.30 - 21.00 Presentatie in de groep Via 3/4
Presentatie in de groep Via 7/8

    
    

    
    

Plattegrond Via's

Vroonhoevelaan 8
Begane grond
Plattegrond Via's

Vroonhoevelaan 8
Eerste verdieping
Plattegrond Via's

Vroonhoevelaan 8
Tweede verdieping
Plattegrond Nova's

De Oude Wereld 59
Eerste verdieping

    
    

Waarom veranderen?
Vianova is de afgelopen jaren flink gegroeid. Het gaat gelukkig goed met ons. We behalen goede resultaten. En we hebben een bevlogen en professioneel team dat enthousiast werkt aan de ontwikkeling van de school.

Wel merken we dat de groei uitdagingen met zich meebrengt. Met vragen als: ‘Hoe zorgen we ervoor dat we volgens onze visie kunnen lesgeven?’, ‘Hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs in de verschillende groepen goed op elkaar afgestemd blijft?’, ‘Hoe bewaken we de rust in de school?’, ‘en: ‘Is er voldoende ruimte in de gebouwen om ons eigen, kenmerkende onderwijs tot z’n recht te laten komen?’.  

De afgelopen tijd zijn we met deze vragen aan de slag gegaan en hebben we onderzocht wat er nodig is om de kwaliteit van ons onderwijs in de toekomst te waarborgen en te laten groeien. De uitkomst is dat we veranderingen gaan doorvoeren in de manier waarop wij ons onderwijs organiseren. De veranderingen gaan volgend schooljaar (2024-2025) in. In deze krant leggen wij uit wat er gaat veranderen. En geven we aan hoe wij ons als school - samen met de leerlingen en u als ouders/verzorgers - gaan voorbereiden.

Namens het team van Vianova,

Mariëlle Timmer-Schutter & Henk Lardée
Directie  

    
    

Missie en Visie
In ons nieuwe schoolplan hebben we onze missie en visie aangescherpt:

Missie: Samen voor uitdagend onderwijs in een vertrouwde en stimulerende omgeving.
Visie: Leerlingen ontwikkelen zich met plezier tot sociale, zelfstandige en ondernemende tieners.

Lees hier meer over onze missie en visie

    
    

Huis op orde
De afgelopen tijd hebben we onderzocht wat er nodig is om de kwaliteit van ons onderwijs in de toekomst te waarborgen en te laten groeien. De uitkomst is dat we veranderingen gaan doorvoeren in de manier waarop wij ons onderwijs organiseren. De veranderingen gaan volgend schooljaar (2024-2025) in. Hieronder leest u meer over de stappen die zijn gezet binnen ons transitiejaar en welke veranderingen er zijn betreft huisvesting voor het Via- en het Nova-onderwijs.

Lees hier meer over ons transitiejaar

Lees hier meer over de huisvesting

    
    

Via-onderwijs
Meer rust en ruimte voor ons eigen (IPC-) onderwijs

Lees hier meer over het Via-onderwijs
 

    
    

Nova-onderwijs
Alle HB-expertise bij elkaar

Lees hier meer over het Nova-onderwijs

    
    

BSO
Door de veranderingen binnen het Vianova verhuizen de leerlingen naar een andere locatie. Dat heeft ook gevolgen voor de buitenschoolse opvang. Daarom hebben we nauw contact met Junis Kinderopvang. Junis neemt uiterlijk half juni persoonlijk contact op met alle bso-ouders van het Vianova. Zij informeren u of er iets in de buitenschoolse opvang van uw kind gaat veranderen.
 

    
    

 ​​​​​
Kalender
08-07-2024
Alle leerlingen gaan wennen in hun nieuwe klas.

    
    

Op dit moment zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor het komend schooljaar (2024-2025). Nog niet alles is honderd procent uitgewerkt, maar het merendeel zal in de komende weken duidelijk worden. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Heeft u nog vragen over de onderwijsveranderingen of huisvesting?
Stel ze gerust door een mail te sturen naar: veranderingenvianova@morgenwijzer.nl of door dit formulier in te vullen.

Let op: Wij gaan niet in op onderwijsinhoudelijke vragen over uw kind, daarvoor moet u bij de leerkracht van uw kind zijn.
Kijk ook even tussen de veelgestelde vragen, wellicht staat uw vraag en antwoord er al bij.

Stel uw vraag

* Verplichte velden

het Vianova

een bewuste keuze voor de brede ontwikkeling van uw kind!