Voortgezet onderwijs


 
Schoolkeuzeprocedure
Aan het eind van de basisschoolperiode wordt in groep acht een keuze gemaakt voor een school voor voortgezet onderwijs die past bij het kind.
 
Voorlopig uitstroomprofiel
Al in groep zes en zeven wordt een 'voorlopig uitstroomprofiel' verstrekt. Dit uitstroomprofiel betreft nog geen advies, maar een voorlopige niveau-indicatie op basis van het  functioneren van het kind op dat moment.

Informatieve ouderavond
Aan het begin van groep acht is er een informatieve ouderavond over de procedure met betrekking tot het voortgezet onderwijs. In oktober ontvangen de ouders tijdens een persoonlijk gesprek een voorlopig advies, gebaseerd op de resultaten van het Cito Leerling en Onderwijs Volg Systeem (LOVS) in groep zes en zeven, en leerling-kenmerken als interesses en voorkeuren, motivatie, doorzettingsvermogen, aanpakgedrag, huiswerkattitude en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 
Open dagen en meer
In de maanden die volgen, organiseren alle scholen voor voortgezet onderwijs open dagen, mini-lessen en workshops voor kinderen en/of hun ouders.
 
VO-gids
Een middelbare school kiezen blijkt in de praktijk niet altijd zo eenvoudig, maar de VO Gids helpt jou en je ouders bij het kiezen van de juiste middelbare school. Hiervoor krijg je op de basisschool de VO Gids van de leerkracht van groep 8.
 
Definitief schooladvies
Na de toetsperiode in januari/februari volgt een gesprek, in aanwezigheid van het kind, waarin een definitief schooladvies wordt gegeven. Het definitief advies is gebaseerd op de resultaten van het Cito LOVS in groep zes, zeven en acht en de hierboven genoemde leerling-kenmerken. 
 
Voor 1 maart moeten ouders hun kind hebben ingeschreven bij een school voor voortgezet onderwijs. Bij de plaatsing is het advies van de basisschool leidend.

het Vianova

een bewuste keuze voor de brede ontwikkeling van uw kind!