Regulier of hoogbegaafd

Het Vianova biedt 2 stromen: 
  • de Via's: faseonderwijs in de eerste 3 leerjaren, heterogene groepen in leerjaar 4 t/m 8
  • de Nova's: hoogbegaafdenonderwijs in groep 2 t/m 8
Helaas zitten onze Nova groepen voor het schooljaar 2023-2024 vol.

Uitleg faseonderwijs in de onderbouw (Via's)
Een schooljaar is een lange periode waarin veel gebeurt met kinderen. De ontwikkeling gaat vaak niet over een rechte lijn, maar in sprongetjes; soms met periode van stilstand, soms met een ontwikkelingssprong. Door in de eerste 3 leerjaren te werken met halfjaarlijkse overgangen, wordt ons onderwijs flexibeler. In deze eerste 3 leerjaren zijn er 6 of 7 fases van een halfjaar. Dat nemen we faseonderwijs. Een fase duurt +/- 20 schoolweken. In praktijk betekent dit dat er een fase loop van augustus tot februari en een fase van februari tot juli. Wanneer een kind 4 jaar wordt, gaat het naar de instroomgroep. De geboortemaand van een kind bepaalt in het reguliere onderwijs hoelang een kind in een instroomgroep blijft. Door de mogelijkheid om in augustus of
februari door te stromen naar groep 3, hoeft het kind niet onnodig lang in een instroomgroep te blijven.

De gemiddelde leerling zal zich rustig door de fases heen werken. Maar kinderen die wat meer tijd nodig hebben, kunnen een half jaar langer in een fase blijven. Dit houdt in dat kinderen niet de stof opnieuw doen, maar een extra periode in een fase de tijd hebben om zich de leerstof eigen te maken. De kinderen die meer aankunnen, kunnen juist versnellen en daardoor een fase overslaan. Doordat er verschillende fases fysiek bij elkaar in de groep zitten, kan het zelfs zo zijn dat kinderen met rekenen en in de ene fase werken, en met taal in de andere fase. Op deze manier werken we aan ene soepele overgang van de kleutertijd naar het meer schoolse leren van de jaren daarna. De kinderen die in februari de tweede fase van groep 3 afronden volgend een aanvullend programma ter versterking van de basisvaardigheden. Dit noemen we fase 3Plus, deze loopt elk jaar van februari tot de zomervakantie.

Uitleg werken in heterogene groepen in de midden- en bovenbouw (Via's)
In augustus start het programma van groep 4 met leerlingen die afkomstig zijn uit de fases 3B en 3Plus. Alle groepen 4 t/m 7 worden, indien mogelijk, als heterogeen samengesteld. Dat wil zeggen dat wij ernaar streven om twee opeenvolgende leerjaren binnen een groep te laten werken.

Nova groepen op het Vianova
Op het Vianova komen alle kinderen in de instroomgroep binnen. Wanneer zij doorstromen naar 2a of 2b wordt na overleg met ouders besloten of het kind het Via of Nova pad gaat volgen. Uitgangspunt daarbij is, dat de Nova-afdeling een meerwaarde is voor de sociale en cognitieve ontwikkeling van het kind. Op beide locaties van het Vianova zijn Novagroepen van gemiddeld 20-22 leerlingen. Ze zijn op leeftijd ingedeeld in een Nova 2/3, Nova 4/5, Nova 6/7 en Nova 8. Bij plaatsing in de Nova groepen wordt gekeken naar onderwijsbehoeften en een passend IQ. De Novagroepen werken met jaarlijkse overgangen. Zij zitten bij klasgenoten die ook hoogbegaafd zijn. Binnen deze groep werken zij aan hun eigen ontwikkeling en de leerkracht begeleidt ze daarbij.
 

het Vianova

een bewuste keuze voor de brede ontwikkeling van uw kind!