Ouderbetrokkenheid

Wat is ouderbetrokkenheid?
 
Ouderbetrokkenheid betekent voor ons het volgende: 
  • Op school is aan alles te merken dat ouders welkom zijn.
  • Gesprekken tussen leerkrachten en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd.
  • Zowel leerkrachten als ouders voelen zich verantwoordelijk en zijn aanspreekbaar op hun verantwoordelijkheid.
  • De onderwijs- en begeleidingsroute dient als leidraad bij gesprekken met ouders.
  • In contacten met ouders verwoorden leerkrachten eventuele zorgen over leerlingen op een eerlijke en heldere manier en benoemen ook positieve aspecten.
  • Ouders en leerkrachten zijn duidelijk over hun bedoelingen.
  • Gemaakte afspraken worden geëvalueerd.
Tweerichtingsverkeer
Ouderbetrokkenheid betekent 'verkeer vanuit twee richtingen'. Deskundigheid van leerkrachten en ouders is van belang voor een goede begeleiding van onze leerlingen. Leerkrachten houden ouders op de hoogte; evenzo stellen zij het op prijs wanneer ouders hen op de hoogte houden van belangrijke gebeurtenissen die thuis plaatsvinden.
 
De groepsleerkracht is (bijna) altijd de eerste aanspreekpersoon voor de ouders. Het is wel wenselijk om van tevoren een afspraak te maken. De leerkracht is goed te bereiken via het ouderportaal voor vragen en mededelingen. De groepsleerkrachten kunnen bij bepaalde vragen en/of problemen de hulp inschakelen van andere medewerkers van de school:
  • De intern begeleider,
  • De directeur van de school.

het Vianova

een bewuste keuze voor de brede ontwikkeling van uw kind!