Ouders als partners

De school ziet en ervaart ouders als waardevolle partners. Onderzoek wijst uit dat goede samenwerking en een open houding naar elkaar de ontwikkeling van kinderen ten goede komt en leidt tot betere leerresultaten. Ouders zien hun kind thuis, leerkrachten zien het kind op school. Ieder heeft zijn eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid. Door te luisteren naar elkaar en samen te werken, vormen we met het kind een driehoek; school-ouders-kind.

Informatie nieuwe ouders

Het Vianova, een bewuste keuze voor de brede ontwikkeling van uw kind!