Schooltijden

Alle basisschoolkinderen moeten in acht jaar tijd 7.520 uur naar school. Scholen hebben enige vrijheid in de wijze waarop deze uren worden opgebouwd. Onze school heeft gekozen voor acht gelijke jaren. Dit betekent dan alle kinderen van groep één tot en met acht dezelfde schooltijden hebben. De kinderen krijgen 's ochtends een kleine pauze van een kwartier en tijdens de middagpauze drie kwartier de tijd om rustig te eten, spelen en ontspannen. 

Op de lange dagen (maandag, dinsdag en donderdag) werken wij samen met Junis. Vaste pedagogisch medewerkers en vrijwilligers begeleiden het spelen buiten of het eten binnen. Voor de tussenschoolse opvang wordt van de ouders een eigen vrijwillige bijdrage gevraagd.

We verwachten van ouders dat ze voor beide pauzes een gezond tussendoortje en een gezonde lunch meegeven, zie: Praktische informatie - gezond eten en drinken.

Onze schooltijden voor alle groepen zijn:
  Continu-rooster
Maandag 08:25 uur - 14:45 uur
Dinsdag 08:25 uur - 14:45 uur
Woensdag 08:25 uur - 12:30 uur
Donderdag 08:25 uur - 14:45 uur
Vrijdag 08:25 uur - 12:30 uur
De deuren van onze school gaan om 08:15 uur open. Om 08:25 gaan de klassendeuren dicht en start de leerkracht met de dag. Om 14:45 uur wachten ouders, buiten de hekken, op hun kind(eren). De jongste kinderen worden door hun leerkracht naar buiten begeleid. Leerkrachten van de onderbouw gaan pas naar binnen als alle kinderen zijn opgehaald. 

Tussen 14:45 uur en 15:00 uur of tussen 12:30 uur en 12:45 uur zijn ouders elke dag welkom om de klas te bezoeken.

het Vianova

een bewuste keuze voor de brede ontwikkeling van uw kind!