Aanmelden open dag

De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren. Tijdens deze open dagen ontvangt u een rondleiding zodat u de sfeer kunt proeven en ziet hoe de kinderen en leerkrachten aan het werk zijn. Uw kind is daarbij van harte welkom om mee te komen. Natuurlijk is er alle ruimte om vragen te stellen. 
Alle 4-jarigen worden geplaatst in de instroomgroep en in een later stadium wordt bekeken of een kind doorstroomt naar de Via's of de Nova's. Heeft uw kind onderwijs genoten op een andere basisschool (zij-instromers) dan bekijken we eerst of er ruimte is in de groep waar het kind in geplaatst zou worden. Wij vragen altijd advies op van de vorige school en kijken of het kind gebaat is bij onderwijs op het Vianova. Tenslotte bieden we zo nodig de mogelijkheid om 1 of 2 ochtenden mee te draaien zodat zowel het kind als de leerkracht kan kijken of dit een goede stap lijkt. De directeur neemt een beslissing over toelating.
Wanneer u besluit uw kind in te willen schrijven, vult u het inschrijfformulier in. Dit formulier krijgt u tijdens de rondleiding moet door beide ouders ondertekend worden. U ontvangt altijd een bevestiging van de centrale leerlingadministratie van Morgenwijzer. 

Meldt u hier aan voor een van onze open dagen.
Let op: Aanmelden is verplicht.Meldt u hier aan voor een van onze open dagen.

* Verplichte velden

het Vianova

een bewuste keuze voor de brede ontwikkeling van uw kind!