Verlof aanvragen

Via het ouderportaal kunt u, uw kind afmelden bij ziekte of als uw kind paramedische zorg nodig heeft onder schooltijd, zoals u gewend ben. We willen u vragen om uw kind voor 8:00 ziek te melden zodat de leerkracht tijdig op de hoogte is. Verlof aanvragen gaat in het vervolg via een officieel verlofformulier. Aan verlof aanvragen voor gebeurtissen die onder schooltijd plaatsvinden, zijn wettelijke regels verbonden. Op het aanvraagformulier staat beschreven voor welke gebeurtenissen er wel en geen toestemming wordt gegeven. Voor een goedgekeurde verlofaanvraag is een handtekening van directie nodig. Verlof dient minimaal 4 weken van te voren aangevraagd worden. Mocht u een verlofaanvraag indienen, ontvangt u binnen een week antwoord. Indien er sprake is van afwezigheid bij ongeoorloofd verzuim, is de directie verplicht om de leerplichtambtenaar op de hoogte brengen. 

Wilt u weten of u verlof voor uw kind kunt krijgen buiten de schoolvakanties? U kunt dit nalezen op de site van de rijksoverheid.

Wanneer u verlof wilt aanvragen dan kunt u ons verlofformulier invullen en inleveren bij de leerkracht of de directie.

het Vianova

een bewuste keuze voor de brede ontwikkeling van uw kind!