Kennismaken? Vraag een rondleiding aan!

Wanneer u geïnteresseerd bent in het Vianova, kunt u per mail of telefoon contact opnemen. Vermeldt u a.u.b. uw telefoonnummer. We maken dan een afspraak voor een rondleiding op de locatie van uw voorkeur (mits daar nog plaats is) zodat u de sfeer kunt proeven en ziet hoe de kinderen en leerkrachten aan het werk zijn. Natuurlijk is er alle ruimte om vragen te stellen, want de keus voor de school voor uw kind is een keus voor de komende jaren. Uw kind is daarbij van harte welkom om mee te komen. Alle 4-jarigen worden geplaatst in de instroomgroep, hetzij op Vianova I of Vianova 2. In een later stadium wordt bekeken of een kind doorstroomt naar de Via's of de Nova's. Heeft uw kind onderwijs genoten op een andere basisschool (zij-instromers) dan bekijken we eerst of er ruimte is in de groep waar het kind in geplaatst zou worden. Wij vragen altijd advies op van de vorige school en kijken of het kind gebaat is bij onderwijs op het Vianova. Tenslotte bieden we zo nodig de mogelijkheid om 1 of 2 ochtenden mee te draaien zodat zowel het kind als de leerkracht kan kijken of dit een goede stap lijkt. De directeur neemt een beslissing over toelating.

Wanneer u na de rondleiding besluit uw kind in te willen schrijven sturen wij u een inschrijfformulier toe. Dit formulier moet door beide ouders ondertekend worden. U ontvangt altijd een bevestiging van de centrale leerlingadministratie van Morgenwijzer.

Er is erg veel belangstelling voor onze school. Wacht daarom niet te lang, als uw kind 2 jaar is kunt u al contact met ons opnemen!

Momenteel hebben wij voor zij-instromende kinderen in diverse groepen een wachtlijst.

De 6 NOVA-groepen voor HB leerlingen zijn voor schooljaar 2022-2023 vol. De reguliere groepen 3 en 7 zijn ook vol voor schooljaar 2022-2023.
 

In de laatste 3 weken van het schooljaar starten wij geen nieuwe gesprekken meer op over eventueel overstappen van kinderen van een andere school in Alphen aan de Rijn of omgeving naar onze school. Het tijdsbestek is in deze drukke periode te kort om een zorgvuldige afweging te komen. 

Ons toelatingsbeleid:
Toelatingsbeleid

 

Informatie nieuwe ouders

Het Vianova, een bewuste keuze voor de brede ontwikkeling van uw kind!