Verlof aanvragen

Wilt u weten of u verlof voor uw kind kunt krijgen buiten de schoolvakanties? U kunt dit nalezen op de site van de rijksoverheid.

Wanneer u verlof wilt aanvragen dan kunt u ons verlofformulier invullen en inleveren bij de leerkracht of de directie.

Informatie nieuwe ouders

Het Vianova, een bewuste keuze voor de brede ontwikkeling van uw kind!